Info mbi Sigurinë
Banka Credins asnjëherë nuk do t'ju pyesë për të dhënat tuaja personale nëpërmjet email-it, dritareve pop up dhe banderolave. Asnjëherë mos i jepni nëpërmjet internetit, email ose nëpërmjet ndonjë medie elektronike të dhënat tuaja personale si: Përdoruesin, Fjalëkalimet, kodin e sigurisë, numrat e kartave, numrat e llogarive bankare, etj.